Unsere Hunde

Ch. Kaos de Kukuarri

AK: ZTP - AD - BH - IPO1

Johnson von Maximilian

AK: ZTP - AD - BH - IPO1

Ch. Rocco von der Langst

AK: ZTP - AD

Unix von der Langst

AK: ZTP - AD - BH - IPO1

Ch. Yuno von Maximilian

AK: AD, BH, VPG 1

Queen von der Langst

AK: ZTP, AD, BH

Ruby von der Langst gen. Penny

AK: ZTP - AD - BH - IPO1

Alana von der Morrequelle gen. Cara

AK: AD, BH